STRIKKEPAKKE · KNIT KIT

Jentene på Tunet

Sale price Price 350,00 kr Regular price Unit price  per 

Tax included.

JENTENE PÅ TUNET er en vott til jentene på tunet, en vott dedikert til håndverket, skapergleden og kreativiteten, til øyet for detaljene og følelsen for form og utførelse. En vott som strekker ut hånden for å lære og for å gi tilbake, til naturen, til andre og til seg selv. 

Til Beret som strikket til bru over elva, til Kirsten som kjenner veven ut til fingerspissene, til Borghild som strikker med hjertet i ferdigheter nedarvet gjennom generasjoner av håndverkere, til Gunnar Jarle som kjenner treet under huden og til Iris som løfter håndverket opp og frem med øye for detaljer og dedikasjon ut til fingerspissene.

·

Votten er rekonstruert etter mønster fra en strikket lapp funnet på Selbu Bygdemuseum. Grepet og stoplemønsteret er hentet fra eldre votter og mønstersamlinger mens vekket har fått kakaobønner og tommelen en helt egen hoppende glad chocolatier!

·

STRIKKEPAKKEN kommer enten med 2-tråds garnet gammelserie fra Rauma Ullvarefabrikk eller med 2-tråds garnet Gammel Selbu fra Selbu Spinneri. 

Gammel Selbu fra Selbu Spinneri ble laget spesielt for å kunne strikke opp de helt eldste vottene som er funnet i Selbu. Garnet kom til gjennom et samarbeid mellom Anne Bårdsgård og Selbu Spinneri i forbindelse med Bårdsgård sitt arbeid med boken Selbuvotter. Samarbeidet resulterte i to garntyper; Gammel Selbu og Fin Gammel Selbu. Garnet blir spunnet av lokale saueraser, det farges ikke (altså er det sauen sine naturlige farger du får) og behandles svært skånsomt. 

Rekonstruksjon etter gamle mønstre og nytt design: Anne Bårdsgård og Selbu Husflidscentral

Ser du etter en lettere start, kan vi anbefale «Stjerna på Tunet», en klassisk vott med en vri fra tunet! Godbiten til strikkinga finner du selvfølgelig hos Jentene på Tunet

Les mer om håndverket og historien til selbustrikkinga og Selbu Husflidscentral på Håndverket 

· 

 

JENTENE PÅ TUNET is a mitten for the girls in the barnyard, a mitten dedicated to craftsmanship, to the joy of creation and creativity, to the eye for detail and the sense of form and execution. A mitten that stretches out its hand to learn and to give back, to nature, to others and to itself. 

To Beret who knitted to make a bridge over the river, to Kirsten who knows the loom like the back of her hand, to Borghild who knits with her heart in skills inherited through generations of artisans, to Gunnar Jarle who gets under the skin of the tree, and to Iris who lifts the craft up and forward with an eye for details and dedication down to her fingertips. 

 

·

These mittens have been reconstructed according to a pattern from a knitted patch found at Selbu Bygdemuseum. The palm and pattern on the sides are taken from older mittens and pattern collections, while the cuff has been given cocoa beans and the thumb its very own bouncy and happy chocolatier. 

·

The KNIT KIT come either with the 2-ply yarn 'gammelserie' from Rauma Ullvarefabrikk or in the 2-ply yarn 'Gammel Selbu' from Selbu Spinneri. 

Gammel Selbu from Selbu Spinneri was developed in order to be able to knit the oldest mittens that have been found in Selbu. The yarn came about through a collaboration between Anne Bårdsgård and Selbu Spinneri during the work on Bårdsgård's book Selbu Mittens and resulted in two types of yarn; Gammel Selbu and Fin Gammel Selbu. The yarn is spun from local sheep, it has not been coloured (alas it comes in the natural colours of the sheep) and has been treated very carefully. 

Reconstruction of old pattern and new design:  Anne Bårdsgård and Selbu Husflidscentral

 

If you are looking for an easier start, we recommend the star in the barnyard. 'Stjerna På Tunet' is an easy, classic selbumitten, with a twist from the barnyard. The perfect treat for knitting can of course be found at Jentene på Tunet!

Read more about the craft, and the history of the craft and Selbu Husflidscentral at The Craft.