VOTTER · MITTENS

Bladvotter med sjennros · sausvart & kvit

Sale price Price 550,00 kr Regular price Unit price  per 

Tax included.

Våre klassiske bruksvotter - gode og varme selbuvotter som tåler en tur!

De fleste kjenner til den svarte åttekantsstjerna som selburosa eller ’sjennrosa’ som selve symbolet på selbuvotten. Rosen er blitt et klassisk kjennetegn for Selbustrikk og finnes i et utall varianter. Den er flott, men den har ikke skapt kulturarven alene. Det som har gjort selbustrikkinga til den enestående kulturarven som den er i dag er den enorme mønsterrikdommen som oppsto i Selbu med to-tråds strikkinga. ’Alle’ gårder og strikkere i Selbu hadde hvert 'sitt' mønster og oppfinnsomheten i bygda var stor. Det sto høyt i kurs å være en dyktig håndverker. Foruten et utall varianter av sjennrosa, finnes både kjinntyrilros, appelsina, hjulet, verhånnros og kallarstrørosen for å nevne noen, og mønstervariasjonen i vekk og på vottblad er enda større. I boken Selbuvotter av Anne Bårdsgård er det samlet over 500 unike par – og det stopper nok ikke der! Du trodde kanskje at det bare fantes ei Selburose? Da kan du saktens virkelig glede deg over verdenen av skarttrell og kongro som venter på å bli oppdaget!

Tradisjonelt har damevottene i Selbu striper på vekketVekket er den nederste delen av vottene over håndleddet.

Hvert par er merket med strikker og garn, litt om oss - og historien fra a Marit troppet opp på kirkebakken med de første vottene 15 år gammel.

Vottene er strikket i det klassiske 3-tråds vottgarnet.

 

  

Our classic ‘everyday’ mittens – snug and warm Selbu mittens always ready for a hike!

Many or most would describe the black octagonal star, the selburose or 'sjennrose' as the true symbol of the selbu mittens. The rose has become a classical feature of traditional Selbustrikk. It is a beautiful symbol, but what has really shaped the Selbu knitting tradition into the unique cultural heritage that it is today is not one pattern alone but the enormous richness that arose with the two-thread knitting. 'All' farms and knitters in Selbu had 'their' pattern and new ones were invented continuously, being skilled in crafts was considered a merit. In addition to a number of varieties of the sjennrose, we have kinntyrilrose, the orange and the wheel, the verhånnros and the kallarstrørose to name a few, and the variation in the total pattern of the mittens was even greater. With the work on the book Selbuvotter Anne Bårdsgård collected over 500 unique pairs – and it probably does not stop there! Did you think there was only one Selburose? There is a world of creatures and spiders out there waiting to be discovered, enjoy!

Traditionally, the mittens for women in Selbu have stripes on the wrist.

Each pair is marked with knitter and yarn, about us and the story from Marit showed up on the church steps with the first pair 15 years old.

The mittens are knitted in the classic 3-ply mitten yarn.

 

 nr. 36